Artur Luczka Rfrozpj8nog Unsplash

Protection for large intestine and migraine medication – news from MAX IV users

Gel baserad på matavfall kan skydda tjocktarmen I global livsmedelsproduktion går en tredjedel av den råvara som används till spillo varje år. Forskare vid KTH har funnit ett nytt användningsområde för den del av maten som annars skulle gå förlorad. Uppfinningen är en gel baserad på majsfibrer som bland annat skulle kunna ingå i mat