Här finns presstexter, foton, infografik och filmer som är fria att ladda ner och använda.
Presskontakt: Tutti Johansson Falk, Kommunikationschef
tutti@maxiv.se eller +46 766 323 326.

Feel free to download and use our press texts, photos, infographics and videos.
Press contact: Tutti Johansson Falk, Head of Communications
tutti@maxiv.se or +46 766 323 326.

. . .