Bilden nedan visar hur säkerhetsgruppen passar in i linjeorganisationen.

Säkerhetsgruppen har kompetens och formella delegationer inom strålsäkerhet, brandsäkerhet och kemikaliesäkerhet.

Inom några områden, som elsäkerhet och lasersäkerhet, är ansvar delegerat till MAX IV anställda utanför säkerhetsgruppen. Andra områden hanteras mer eller mindre av LU gemensamma resurser; detta inkluderar skalskyddsfrågor och arbetsmiljöingenjörstjänster. Hur MAX IV passar in i Lunds universitets organisation visas här.

Tabellen nedan listar kontaktinformation till olika säkerhetsfunktioner:

 

 

Direktör för MAX IV Laboratoriet Ian McNulty 0722 03 43 22
Administrativ direktör/Krisledare Marjolein Thunnissen 0766 32 04 17
HMS-chef Rema Malar 0730 57 25 79

 

Lunds universitets larmnummer 046 222 07 00
MAX IV strålskyddsövervakare
(endast under körperioder)
0703 97 32 96