Bilden nedan visar hur säkerhetsgruppen passar in i linjeorganisationen.

Säkerhetsgruppen har kompetens och formella delegationer inom strålsäkerhet, brandsäkerhet och kemikaliesäkerhet.

Inom några områden, som elsäkerhet och lasersäkerhet, är ansvar delegerat till MAX IV anställda utanför säkerhetsgruppen. Andra områden hanteras mer eller mindre av LU gemensamma resurser; detta inkluderar skalskyddsfrågor och arbetsmiljöingenjörstjänster. Hur MAX IV passar in i Lunds universitets organisation visas här.

Tabellen nedan listar kontaktinformation till olika säkerhetsfunktioner:

 

Direktör / Krissamordnare Christoph Quitmann 0766 32 33 14
TF Administrativ direktör Mirja Carlsson Möller 0722 29 86 61
TF Gruppchef Safety Katarina Norén 0709 32 34 23
Brandskyddsansvarig / Arbetsmiljösamordnare Dadi Thorsteinsson 0722 49 25 25
Allmän säkerhet Stefan Wiklund 0709 32 33 43
Strålsäkerhet Magnus Lundin 0709 99 79 47
  Anders Rosborg 0733 32 33 07
  Magnus Hörling 0706 69 59 60
Kemikaliesäkerhet Marcin Bielawski 0727 05 65 55
Miljösäkerhet/biosäkerhet Susanna Johnmark 0730 72 87 69
Elsäkerhet Claes Lenngren 0708 39 42 45
Lasersäkerhet Marija Kotur 0722 25 09 69
Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U) Anders Månsson
Johan Rosdahl
0709 32 33 44
0708 32 33 02
Psykosocial arbetsmiljö Therese Oppliger 0768 49 87 52
Huvudskyddsombud,
skyddsombud område 5.2,
experimenthallar 
Patrik Almqvist 0722 08 22 11
Stf huvudskyddsombud,
skyddsombud område 5.1,
linac-, klystron- och ringtunnlar samt
verkstad 
Mats Brandt 0725 78 76 00
Skyddsombud område 5.3,
kontorsområden
Marcin Bielawski 0727 05 65 55
Stf skyddsombud område 5.1 Filip Nilén 0703 26 70 70
Stf skyddsombud område 5.1 Johan Rosdahl 0708 32 33 02
Stf skyddsombud område 5.2 Anders Engdahl 0768 93 77 08
Stf skyddsombud område 5.2 Ana Labrador 0766 32 33 28
Stf skyddsombud område 5.3 Vakant

 

Lunds universitets larmnummer 046 222 07 00
MAX IV jourgrupp 0708 32 33 23
MAX IV strålskyddsövervakare
(endast under körperioder)
0703 97 32 96