För att få tillträde till MAX IV-anläggningen måste du studera aktuell säkerhetsinformation och klara ett prov i ämnet. Detta gäller för alla personer som skall röra sig självständigt inom anläggningen. För tillträde till kontrollerade områden, för arbete med farliga kemikalier samt för arbete med biologiska prover krävs ytterligare studier och prov.

För studiebesök: Kontakta Kommunikationsavdelningen i god tid för att få aktuell information.

Kontakta receptionen för information om tillträdeskort.