Till höger finner du säkerhetsinformation för MAX IV-anställda och inhyrda entreprenörer indelat i kategorier.

Tillträde

För att få tillträde till MAX IV-anläggningen måste du studera aktuell säkerhetsinformation och klara ett prov i ämnet. Detta gäller för alla personer som skall röra sig självständigt inom anläggningen. För tillträde till kontrollerade områden samt för arbete med farliga kemikalier krävs ytterligare studier och prov.

Vissa områden och arbetsmoment har särskilda säkerhetskrav och säkerhetsregler som kan ändras – följ skyltning och aktuella regler.

Områden där byggarbete pågår är avgränsade och tillträdesregler finns uppsatta lokalt. Dessa regler omfattar i regel krav på hjälm, varselväst och skyddsskor.

Du kan ta med gäster till anläggningen för arbetsrelaterade besök. Privat kan du ta med ett litet antal besökare om detta kan göras på ett sätt som inte stör pågående verksamhet. Besökarna skall registreras i receptionen och åtföljas av dig under besöket. Du har ansvaret för att säkerhetsreglerna följs. Ta bara med besökare till områden där du är bekant med riskerna.

Kontakta receptionen för information om tillträdeskort.

För studiebesök: Kontakta Emelie Hilner i god tid för att få aktuell information.