Telefon och e-post

Telefon (receptionen): 046-222 98 72

Telefon (Lunds universitet): 046-222 00 00

E-post:

Postadress

MAX IV-laboratoriet

Lunds universitet

Förnamn Efternamn

Box 118

221 00 Lund

Besöksadress

MAX IV-laboratoriet

Fotongatan 2

225 94 Lund

Leveransadress

MAX IV-laboratoriet

Fotongatan 8

225 94 Lund

Faktureringsadress

MAX IV-laboratoriet

Lunds universitet

Förnamn Efternamn

Box 188

221 00 Lund

Organisationsnummer

202100-3211

Hämtställe

58

Ledning

Direktör: Christoph Quitmann 
Tel: 046-222 47 33

Vetenskaplig direktör: Jesper Andersen
 Tel: 046-222 95 35

Mobile: 0702169296

Life Science direktör: Tomas Lundqvist 
Tel: 046-222 31 54

Mobil: 0708467688

Maskindirektör: Pedro Fernandes Tavares
 Mobil: 0766323317

Administrativ direktör: Peter Andersson
 Tel: 046-222 43 06

Mobil: 0708323336

Administration

Reception Tel: 046-222 98 72

Kommunikationschef: Tutti Johansson Falk Tel: 0766323326

IT-ansvarig: Darren Spruce 
Tel: 0766323302

Teknikansvarig: Magnus Berglund
 Tel: 046-222 88 24

Mobil: 0708394512

Ekonomichef: Marie Andersson 
Tel: 046-222 47 02

Mobil: 0709398493

Personalsamordnare: Therese Oppliger Tel: 0732326527

Upphandlingsansvarig: Johan Alexon
 Tel: 0722182425

Email:

Säkerhetsansvarig: Dadi Thorsteinsson
 Tel: 046-222 36 80

Mobil: 0722492525

Forskning

Prefekt MAX Nfak, ansvarig för avdelningen för acceleratorfysik: Sverker Werin 
Tel: 046-222 76 26

Koordinator synkrotronljusforskning, ansvarig för avdelningen för synkrotronljusinstrumentering: Ralf Nyholm 
Tel: 046-222 44 52

Projektkoordinator strålrörsprojektet vid MAX IV: Yngve Cerenius & Franz Hennies
 Tel: 046-222 01 70