Under Kulturnattslördagen öppnar vi MAX IV-laboratoriet för besökare. Välkommen!

On Culture night Saturday in Lund we open up the MAX IV Laboratory for visitors. Welcome!

 

Tid/time: 15 september, 09.00–15.00

Var/Where: Huvudingången/Main entrance – Fotongatan 2

Föranmälan/Pre-registration: Behövs inte/Not needed

Förbered dig dock på att det kan uppstå väntetid eftersom vi bara får ha ett visst antal besökare i lokalen samtidigt.

Prepare for some waiting time since we may only let a certain number of visitors in the building at the same time.

 

Vanliga frågor/FAQs

Är lokalen tillgänglig för alla?
Is the venue accesible for everyone?

Lokalerna är tillgängliga med rullstol eller liknande.
The venue is accessible with wheelchair or similar. 

Finns det någon åldersgräns?
Are there any minimum age requirements to enter the event?

Barn är välkomna i vuxens sällskap (max ett barn per vuxen). Vi kan tyvärr inte ta in barnvagnar, sulkys eller liknande.

Children are welcome together with an adult (maximum one child per adult). We can unfortunately not allow strollers into the venue.

Hur tar jag mig dit och finns det parkeringsplatser?
What are my transportation/parking options for getting to and from the event?

Bussar går till och från busshållplats Brunnshög Västra (se Skåntrafiken för mer information). Det finns ett antal parkeringsplatser i anslutning till MAX IV-byggnaden men vi kan inte garantera plats.

There is a buss stop at Brunnshög Västra (see Skåntrafiken for more information). There is a number of parking spaces close to MAX IV but we can’t guarantee you an available parking spot. 

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?
How can I contact the organizer with any questions?

Emelie Hilner
046-222 42 28
emelie.hilner@maxiv.lu.se