2016

Newsletter November 2016

Newsletter June 2016

Newsletter April 2016

2015

MAX-lab shut down 13 December

User meeting (UM) 2015

Ökat samarbete med KU och Chalmers

NanoMAX newsletter #2

2014

NanoMAX newsletter #1

UM14 – Nordic X-ray Science Days

Första elektronerna igång på MAX IV

MAX IV Summer School in Synchrotron Radiation 2014 – BACK TO BASICS

2013

Newsletter October 2013

Newsletter December 2013